RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „Domowe Przedszkole w Gostyniu z siedzibą przy ul. Nowe Wrota 15, 63-800 Gostyń e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola, na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zmianami oraz Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z póź. zmianami.
  4. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Niepublicznego Przedszkola „Domowe Przedszkole” w Gostyniu, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię­dzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. (Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami archiwizacji).
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Domowe Przedszkole” w Gostyniu i wynika z przepisów prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu

Informacje

Niepubliczne Przedszkole
"Domowe Przedszkole"
usytuowane jest w cichej
i spokojnej okolicy z dala
wielkomiejskiego zgiełku i hałasu.

 

Budynek mieści się przy
ul. Nowe Wrota 15
w Gostyniu.