W piątek nasze przedszkolaki realizowały zgodnie z projektem edukacyjnym temat pt. „Co i dlaczego dymi”. W ramach tych zajęć dzieci wybrały się na spacer w okolice przedszkola na poszukiwanie źródeł dymów. Celem zajęć było zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie zlokalizowania źródeł dymu, określenia różnych jego rodzajów oraz przyczyn ich wydobywania się. Na zakończenie zajęć przedszkolaki wykonały plakat pt . „Co i dlaczego dymi?”.