"Śnieg otulił ziemię całą
wszędzie śnieżno, wszędzie biało…"

Biało i w naszym przedszkolu. Z Królową Śniegu dzieci rozpoczęły kolorowy dzień. Powitaliśmy z kolorem białym pierwszy dzień zimy. W tym zimowym dniu nie zabrakło zabaw ruchowych z białym kolorem. Wysłuchaliśmy także opowiadania,,Tajne zadanie kolorka" R. Stachowicz, który to żył w białym domku. Na koniec dnia wykonaliśmy zabawę badawczą ,,Kryształki soli".