DYREKTOR NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "DOMOWE PRZEDSZKOLE" OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Karty zgłoszenia dziecka pobierać można w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola.