Zasady pracy i funkcjonowania przedszkola

Zasady pracy i funkcjonowania przedszkola

Przedszkole pracuje według: programu „Nasze przedszkole”, kierunku działań skierowanym na inteligencję wieloraką oraz wg programów własnych: profilaktycznych – Promocji Zdrowia; Program Adaptacyjny.

Przy realizacji treści programowych wykorzystywane są metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem w/w metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą:

 • metoda P. Dennisona (gimnastyka mózgu),
 • gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
 • gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
 • pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • opowieść ruchowa,
 • relaksacja,
 • zabawy paluszkowe,
 • bajkoterapia.

Nauczyciele realizują w poszczególnych grupach wiekowych programy profilaktyczne, wychowawcze wspólne dla całego przedszkola oraz programy własne.

 

Planowanie codziennej pracy pedagogicznej uwzględnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,a w tym:

 • działania zorientowane na dziecko,
 • treści związane z porami roku,
 • święta i uroczystości rodzinne,
 • tradycje przedszkola ( pasowanie na przedszkolaka , cykliczne spotkania z teatrem, spotkanie z Mikołajem, Wigilia (Jasełka),Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, zabawa karnawałowa, powitanie wiosny, pożegnanie starszaków, itp.)

Informacje

Niepubliczne Przedszkole
"Domowe Przedszkole"
usytuowane jest w cichej
i spokojnej okolicy z dala
wielkomiejskiego zgiełku i hałasu.

 

Budynek mieści się przy
ul. Nowe Wrota 15
w Gostyniu.