Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe bezpłatne, są to: religia: na wniosek rodziców , terapia logopedyczna dla dzieci zakwalifikowanych przez logopedę oraz gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, j. angielski wg wymagań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia z robotyki. W miarę możliwości będziemy poszerzać ofertę ciekawych zajęć.

 1. TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH (po diagnozie logopedycznej) – P. Grodzka Ewa.
  zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu: ŚRODA 8:30-13.30
 2. RELIGIA - uczestniczą dzieci 5 i 6-letnie (wg woli rodziców)zajęcia odbywają się : 1 x w tygodniu -
 3. GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Akademia Reissa- uczestniczą dzieci z wszystkich grup
  zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu: PONIEDZIAŁEK i ŚRODA 8:45 - 11:15
  prowadzi P. Porzucek Marcin
 4. RYTMIKA - uczestniczą wszystkie dzieci - zajęcia 1 x w tygodniu (środa ), prowadzi - P. Kowalska ZAJĘCIA CYKLICZNE:
 5. SPOTKANIE Z MUZYKĄ -  TEATR uczestniczą wszystkie dzieci - spotkanie 1 x w miesiącu - CZWARTEK
 6. PAN TABLET -  ROBOTYKA  uczestniczą  wszystkie dzieci -  zajęcia 1 x w tygodniu -WTOREK -  12:00 - 14:00

Informacje

Niepubliczne Przedszkole
"Domowe Przedszkole"
usytuowane jest w cichej
i spokojnej okolicy z dala
wielkomiejskiego zgiełku i hałasu.

 

Budynek mieści się przy
ul. Nowe Wrota 15
w Gostyniu.