Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia w przedszkolu grupa „Motylki” 2022/2023

6:30-8:30 Schodzenie się dzieci. Wspólne zabawy dzieci z różnych grup wiekowych. Stwarzanie warunków do zabawy odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Oglądanie książek, czasopism dziecięcych. Praca indywidualna.

8:30-8:50 Ćwiczenia poranne.

8:50-9:00 Czynności higieniczne i przygotowanie do I śniadania.

9:00-9:20 I Śniadanie.

9:20-9:30 Przygotowanie do zajęć, powitanie w kole.

9:30-9:55 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

9:55-10:15 Zabawy dowolne.

10:15-10:25 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do II śniadania.

10:25-10:40 II śniadanie.

10:40-10:55 Przygotowanie do wyjścia na powietrze – czynności samoobsługowe.

10:55-11:40 Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy i gry ruchowe, zabawy swobodne, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne. Spacery, wycieczki.

11:40-11:50 Powrót do przedszkola. Czynności samoobsługowe w szatni.

11:50-12:00 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

12:00-12:20 Obiad.

12:20-12:35 Czynności higieniczne po obiedzie.

12:35-13:30 Odpoczynek poobiedni. Słuchanie bajek, wierszy, muzyki relaksacyjnej. Gry i zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe, zabawy dowolne. Praca indywidualna.

13:30-13:45 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

13:45-14:00 Podwieczorek.

14:00-15:30 Wspólne zabawy dzieci z różnych grup wiekowych w sali. Stwarzanie warunków do zabawy odpowiadających zainteresowaniom dzieci. W zależności od pogody zabawy dowolne w ogrodzie. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Ramowy plan dnia w przedszkolu grupa „Żabki” 2022/2023

6:30-8:30 Schodzenie się dzieci. Wspólne zabawy dzieci z różnych grup wiekowych. Stwarzanie warunków do zabawy odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Oglądanie książek, czasopism dziecięcych. Praca indywidualna.

8:30-8:50 Ćwiczenia poranne.

8:50-9:00 Czynności higieniczne i przygotowanie do I śniadania.

9:00-9:20 I Śniadanie.

9:20-9:30 Przygotowanie do zajęć, powitanie w kole.

9:30-9:55 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

9:55-10:15 Zabawy dowolne.

10:15-10:25 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do II śniadania.

10:25-10:40 II śniadanie.

10:40-10:55 Przygotowanie do wyjścia na powietrze – czynności samoobsługowe.

10:55-11:40 Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy i gry ruchowe, zabawy swobodne, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne. Spacery, wycieczki.

11:40-11:50 Powrót do przedszkola. Czynności samoobsługowe w szatni.

11:50-12:00 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

12:00-12:20 Obiad.

12:20-12:35 Czynności higieniczne po obiedzie.

12:35-13:00 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego – wyrównanie braków spowodowanych nieobecnością.

13:00-13:30 Słuchanie bajek, wierszy, muzyki relaksacyjnej. Gry i zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe, zabawy dowolne. Praca indywidualna.

13:30-13:45 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

13:45-14:00 Podwieczorek.

14:00-15:30 Wspólne zabawy dzieci z różnych grup wiekowych w sali. Stwarzanie warunków do zabawy odpowiadających zainteresowaniom dzieci. W zależności od pogody zabawy dowolne w ogrodzie. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzie

Informacje

Niepubliczne Przedszkole
"Domowe Przedszkole"
usytuowane jest w cichej
i spokojnej okolicy z dala
wielkomiejskiego zgiełku i hałasu.

 

Budynek mieści się przy
ul. Nowe Wrota 15
w Gostyniu.